Đóng

07/07/2018

8 SỨC MẠNH CỦA IGCSE BẠN CẦN BIẾT

8 SỨC MẠNH CỦA IGCSE BẠN CẦN BIẾT
[cho học sinh từ 14-16 tuổi]

 

 

–  IGCSE được thiết kế và quản lý bởi Hội đồng Khảo thí Quốc tế trực thuộc Đại học Cambridge danh tiếng;
– Tăng cường Tiếng Anh Học Thuật qua các môn Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học…;
– Luyện tập kỹ năng Khoa Học (quan sát, đặt giả thuyết, thu thập dữ liệu, phân tích, viết báo cáo…);
– Rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giả quyết vấn đề và nghiên cứu khoa học;
– Là cánh cửa để bước vào chương trình học cao hơn hoặc tham gia các nghiên cứu chuyên ngành tại nước ngoài;
– Tự tin săn học bổng vào học tại các trường cao đẳng, đại học danh tiếng với cơ hội ngang bằng học sinh thế giới;
– Tìm được những cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời ở các nước nói Tiếng Anh;
– Đậu kỳ thi tiếng Anh để định cư hoặc du học tại một quốc gia khác.

Tin tức liên quan