Tiếng Anh giờ đã trở thành ngoại ngữ rất phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới; nhiều người coi Tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai của mình.