Chương trình giao lưu và học tập của học sinh Stemhouse tại trường Bamboo, Tỉnh Buriam, Thái Lan. Đây là ngôi trường được xây dựng theo mô hình STEM, trong đó học sinh được tham gia điều hành hoạt động của trường, các sản phẩm nông nghiệp và kỹ thuật cũng được các học sinh tự thực hiện nhằm cung cấp cho nhu cầu sử dụng của trường.