Ghi lại những khoảnh khắc vui tươi và trải nghiệm đáng nhớ của học sinh cùng với giáo viên trong 6 tuần diễn ra trại hè.