Đóng

27/09/2019

DẠNG TOÁN SO SÁNH NHIỀU ĐẠI LƯỢNG

[Bài tập Toán Age Problems ôn thi Trần Đại Nghĩa]

Đối với những bài toán cho nhiều đại lượng sau đó so sánh, tính tổng hiệu và vẽ sơ đồ để giải là dạng Toán mà học sinh lớp 5 đã quá quen thuộc. Nhưng khi đề bài được lồng ghép với bối cảnh thực tế và thêm nhiều dữ liệu phức tạp ở cấp độ nâng cao sẽ khiến học sinh gặp bối rối khi gặp phải lần đầu. Đối với dạng bài tập so sánh nhiều đại lượng này, học sinh cần có kiến thức vững vàng về dạng toán tính tổng hiệu, vẽ sơ đồ tư duy và quan trọng hơn hết là học sinh cần có lượng từ vựng Toán đầy đủ liên quan để đọc hiểu đề bài đưa ra. Dưới đây là một số câu hỏi trong dạng toán so sánh nhiều đại lượng, các con cùng luyện tập nhé!

Problem 1: Alvin is 3 years older than Bryan. Bryan is 5 years older than Melvin. The sum of their ages is 31. How old is Bryan?
(Tạm dịch: Alvin lớn hơn Bryan 3 tuổi. Bryan lớn hơn Melvin 5 tuổi. Tổng số tuổi của họ là 31. Bryan bao nhiêu tuổi?)
Bài giải minh họa:
Khi đọc đề bài, ta dễ dàng nhận thấy Melvin là nhỏ tuổi nhất và Alvin là lớn nhất. Dựa vào đề bài, ta dựng sơ đồ:

Ta lấy tổng trừ đi các phần chênh lệch, khi đó tuổi của cả 3 sẽ giống nhau cùng bằng Melvin, và có tổng là: 31 – 5 – (5 + 3) = 18
Vậy tuổi Melvin là: 18 : 3 = 6 tuổi
Tuổi của Bryan là 6 + 5 = 11 tuổi

Problem 2: The sum of the ages of three children is 30. The oldest child is twice as old as the second oldest one. The youngest child is 10 years younger than the oldest one. What is the age of the youngest child?
(Tạm dịch: Tổng số tuổi của 3 bạn là 30. Tuổi của bạn lớn nhất gấp 2 lần tuổi của bạn thứ 2. Tuổi của bạn nhỏ nhất nhỏ hơn bạn lớn nhất là 10. Vậy bạn nhỏ nhất bao nhiêu tuổi?)

Problem 3: Fabrid is 3 years younger than Erica. Don is 3 times as old as Erica, Erica and Fabrid’s total age is 15 years less than Don’s age. How old is Don?
(Fabrid nhỏ hơn Erica 3 tuổi. Tuổi của Don gấp 3 lần tuổi của Erica, Tổng số tuổi của Erica và Fabrid nhỏ hơn số tuổi của Don là 15. Don bao nhiêu tuổi?)

Phụ huynh và các con cùng làm và gửi đáp án về hòm thư để nhận được lời giải chính xác nhất nhé!

Chuyên Mục Khác liên quan