CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI QUỐC TẾ

 

 

 

 

 

Đây là chương trình rất quan trọng và xuyên suốt các quá trình đào tạo tại Stemhouse. Chúng tôi luôn xây dựng nền tảng và phát triển Stemhouse từ các nền giáo dục tiên tiến của thế giới, vì thế các hoạt động quốc tế là vấn đề sống còn và là kim chỉ nam cho các hoạt động giáo dục STEM bậc cao bằng tiếng Anh.

 

Với khả năng đưa học sinh Stemhouse ra thế giới để các em trở thành những “CÔNG DÂN TOÀN CẦU”, Stemhouse luôn có các chương trình quốc tế hòa nhập "NGÔI NHÀ CHUNG TOÀN CẦU" như tham gia các kỳ thi, tranh tài quốc tế, các BootCamp, trại hè, các hoạt động học tập, giao lưu, trải nghiệm và hội nghị quốc tế tại các nước phát triển như Mỹ, Canada, Úc, Anh, Singapore, vv.

 

Tiêu chí của chương trình kết nối quốc tế:

 

+ Đưa về Stemhouse những chương trình giảng dạy, tài liệu giáo dục hay nhất của thế giới như Mỹ, Anh, Úc, Phần Lan, Israel,…

 

+ Tiến hành các hoạt động giáo dục tại Stemhouse như tại các nước phát triển.

 

+ Đưa học sinh tham gia các chương trình quốc tế bằng tiếng Anh có chọn lọc theo hướng có lợi nhất cho học sinh.

 

+ Đưa học sinh tham gia tranh tài, thi đấu tại các đấu trường quốc tế.

 

+ Hợp tác sâu rộng với các tổ chức giáo dục tiên tiến tại các nước phát triển.

 

+ Tham dự các hội thảo, hội nghị về giáo dục quốc tế để đón đầu các chương trình mới nhất của thế giới.

 

+ Các chương trình hợp tác, đào tạo giáo viên theo chuẩn tại các nước phát triển.