Đóng

LIÊN HỆ

Nếu quý khách có gặp khó khăn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được sự chăm sóc tốt nhất.

Trung tâm Ngoại ngữ NGÔI NHÀ KHOA HỌC

Địa chỉ: 02 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

  • Số điện thoại: 028 3517 0035
  • Email: info@stemhouse.edu.vn


Kết nối

Fanpage: https://www.facebook.com/stemhouse.edu.vn/

Website: http://stemhouse.edu.vn/