SỨ MẠNG – TẦM NHÌN

Stemhouse mong muốn góp phần xóa bỏ khoảng cách của học sinh Việt Nam với học sinh quốc tế.Stemhouse nuôi dưỡng niềm đam mê yêu thích khoa học của học sinh Việt Nam.

Stemhouse đại diện cho những phương pháp giáo dục tiên tiến trong việc ứng dụng giảng dạy STEM bằng Tiếng Anh.

Stemhouse không chỉ cung cấp những kiến thức mà còn rèn luyện tư duy của CÔNG DÂN TOÀN CẦU trong môi trường giáo dục quốc tế.

 

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

Stemhouse áp dụng chương trình giáo dục bậc tiểu học và trung học dành cho học sinh bản ngữ của Anh Quốc.

Stemhouse chú trọng việc truyền tải kiến thức thông qua các hoạt động thực hành thú vị và ứng dụng các bài học lý thuyết vào cuộc sống thường thức để tạo ra được những sản phẩm trong cuộc sống hằng ngày. Các học cụ và đồ dùng thực hành được xây dựng một cách sáng tạo và khác biệt.

Stemhouse phát triển tư duy khoa học và kỹ năng Thế kỷ 21 như tư duy phản biện, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng sử dụng các công cụ làm việc, trách nhiệm cá nhân và xã hội v.v…