NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG
Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận & Phương pháp Sư phạm Vật Lý

Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận & Phương pháp Sư phạm Vật Lý, Đại học Sư Phạm TP HCM. Đạt chứng chỉ xuất sắc chương trình đào tạo giáo viên dạy môn Vật lý bằng tiếng Anh của trung tâm NSETC. Tham gia chương trình trao đổi sinh viên do trường Đại học Mie, Nhật Bản tổ chức.

NGUYỄN LÊ ĐỨC THỊNH
Cử nhân Sư phạm Vật lý

Tốt nghiệp thủ khoa Vật lý tại trường Đại học Sư Phạm TP HCM năm 2015. Tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Trường đại học Hàn Quốc năm 2015. Giải nhất và giải nhì tại cuộc thi Olympic sinh viên toàn quốc năm 2014 trong môn Vật lý. 

NGUYỄN THỊ THÀNH NHƠN
Cử nhân Sư phạm Hóa học

Tốt nghiệp loại giỏi tại trường ĐHSP.TPHCM chuyên ngành Sư phạm Hóa học. Đạt học bổng ASEAN IN ONE do trường Đại học Duy Tân tài trợ. Tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại trường Mie Nhật Bản năm 2015.

TRẦN THỊ THU LIỄU
Thạc sỹ Y tế Công cộng

Thạc sỹ Y tế Công cộng - Ngành Dịch tễ học, Đại học Bang Oregon, Mỹ. Nghiên cứu sinh tại Phòng Nghiên cứu và Giáo dục, bệnh viện Samaritan Health Services, Bang Oregon, Mỹ. Thành viên của VEFFA (Hiệp hội Các Học giả và Hội Giáo dục Việt Nam.

ĐỖ HỒNG THU MINH
Chuyên ngành Sư phạm Hóa học

Chuyên ngành Sư phạm Hóa học tại Đại học Sư phạm TP HCM. Tham gia khóa đào tạo Giáo viên dạy Hóa học bằng tiếng Anh do trung tâm NSETC cấp. - Đại biểu tham gia chương trình trao đổi khoa học thanh niên Nhật Bản - Châu Á (SAKURA Exchange Program in Science) được tổ chức tại trường Đại học MIE, Nhật Bản năm 2015. 

NGUYỄN THÀNH AN
CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh tại trường Đại học Sư Phạm TPHCM. Từng là học sinh chuyên Anh tại trường THPT Chuyên Quang Trung và tham gia nhiều kỳ ôn luyện Học sinh giỏi Quốc gia nên Thầy hiểu được cách để truyền đạt kỹ năng và kiến thức trước khi các con bước vào kỳ thi lớn. 

Pages