HONEY SINGH
Cử nhân ngành Kỹ sư Điện tử

Cử nhân ngành Kỹ sư Điện tử, tại Purdue University West Lafayette, IN. Kinh nghiệm làm việc tại viện Khoa học máy tính, Purdue University – West Lafayette, IN. Điều phôi viên dự án Engineering Projects in Community Service (EPICS). Chuyên môn giảng dạy: Java, CSS, C++, JavaScript, Python, MATLAB, MySQL, HTML5, PHP,...

QUÁCH THỊ MAI THY
CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIẾNG ANH

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh tại trường Đại học Hoa Sen. Giáo viên giảng dạy môn Toán bằng tiếng Anh tại trường AES.  Tình nguyện viên tham gia các dự án Cộng đồng liên kết giữa Việt Nam và Singapore (OCIP).

Pages