Đóng

Admin

Stemhouse Education là tổ chức giáo dục theo đuổi mục tiêu đem đến cơ hội tốt nhất cho học sinh Việt Nam tiếp cận với chương trình giáo dục bậc Tiểu Học và Trung Học dành cho học sinh bản ngữ của Anh Quốc, thông qua việc giảng dạy Toán và các môn Khoa Học bằng Tiếng Anh ngay từ sớm và xóa bỏ khoảng cách của học sinh Việt Nam và học sinh thế giới.
intro

LEARNING & SHARING

LEARNING & SHARING [Beautiful Melodies & Love In A Jar Projects – Thông điệp về một thế giới bình đẳng và hạnh phúc cho mọi […]

14/08/2020 Admin