Sự Kiện

17/Th4/2024
Sự Kiện
Stemhouse Tổ Chức Workshop Công Nghệ Mới Cho Học Sinh Tiểu Học: Khám Phá Thế Giới Kỹ Thuật

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

17/Th4/2024
Sự Kiện
Giải Thưởng Stemhouse: Tôn Vinh Sự Sáng Tạo và Nỗ Lực Trong Học Tập

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

17/Th4/2024
Sự Kiện
Stemhouse Tổ Chức Buổi Thảo Luận về Sự Quan Trọng của STEM Trong Giáo Dục Hiện Đại

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

    Nhận tư vấn và kiểm tra miễn phí