Đóng

05/02/2016

TOÁN TRỌNG ĐIỂM CẤP 2 – MIF

Program 9 MIF

Toán là môn học chính bắt buộc từ cấp 1 đến cấp 3. Cách học toán đúng nhất cũng dễ nhất chính là hiểu bản chất của từng vấn đề. Học để sử dụng thành thạo, chứ không phải ghi nhớ công thức một cách thụ động. (“Mastery not Memorization”)

5 GIÁ TRỊ CỐT LÕI
1. Hình thành sự tự tin vì hiểu rõ và làm chủ kiến thức Toán của chương trình Trung Học
2. Phát triển tối đa kỹ năng Toán theo chuẩn Quốc Tế
3. Tối ưu khả năng sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành Toán
4. Nuôi dưỡng niềm đam mê, hứng thú và sáng tạo trong Toán học
5. Xây dựng kiến thức nền vững chắc cho các kỳ thi Quốc Tế như SAT, ACT, IB và các kỳ thi Toán khác

KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ
Gồm 2 cấp độ
MIF 1: học sinh lớp 6
MIF 2: học sinh lớp 7

GIÁO TRÌNH
Biên soạn dựa theo bộ giáo trình Cambridge Mathematics Checkpoint kết hợp với hệ thống bài tập phân hóa phù hợp năng lực học sinh theo từng giai đoạn.
Nội dung trong giáo trình được phân bổ phù hợp để tối ưu hóa kết quả học tập môn Toán song song giữa chương trình cấp 2 của Việt Nam và Quốc tế Cambridge.

TRỌNG TÂM CHƯƠNG TRÌNH
Số học (Number)
Đại số (Algebra)
Hình học (Geometry)
Đo lường (Measure)
Xác suất – Thống kê (Handling data)
Ứng dụng Toán học để giải quyết vấn đề (Problem Solving)

Kỹ Năng Môn Toán Học Sinh Đạt Được
Numerical Calculation (Tính toán số học)
Algebraic Manipulation (Thao tác đại số)
Spatial Visualization (Tư Duy không gian)
Data Analysis (Phân tích số liệu)
Measurement  (Đo lường)
Use of mathematical tools (Sử dụng các dụng cụ Toán Học)
Estimation (Ước lượng)
Critical Thinking, Reasoning & Evaluating (Tư duy phản biện, phán đoán và suy luận)
Guess & Check (Kỹ năng thử và kiểm tra)
Problem Solving (Kỹ năng giải quyết vấn đề)

Chương trình giảng dạy liên quan