Đóng

Tại sao phải học STEM?

Ngày nay, sự phát triển của Khoa Học và Công Nghệ đã làm thay đổi nhiều ngành nghề trong xã hội và tác động này sẽ còn mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nhiều báo cáo ở các nước phát triển cho thấy các ngành nghề liên quan đến lĩnh vực khoa học kỹ thuật có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ so với các ngành nghề khác. Ví dụ, một thống kê ở Mỹ cho thấy, từ năm 2004 - 2014, lĩnh vực việc làm này đã tăng 26% và dự báo sẽ tăng thêm 22% từ nay cho tới 2025. Trong tương lai gần, máy tính sẽ dần thay thế hầu hết những công việc của con người với sự phát triển không ngừng của trí tuệ nhân tạo.


Đứng trước sự thay đổi này, lực lượng lao động trong tương lai, với những kiến thức và kỹ năng cần thiết về điều khiển và phát triển công nghệ, sẽ bị thiếu hụt nghiêm trọng nếu không có kế hoạch đào tạo và phát triển. Đây là vấn đề được đặt ra không chỉ riêng với nước Mỹ mà là vấn đề toàn cầu, vì công nghệ sẽ chi phối tất cả các nước và tất cả doanh nghiệp.


STEM đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất và là chủ để giáo dục được quan tâm nhất trong những năm gần đây. Hiện tại, không chỉ các nước phương Tây như Mỹ, Úc, Đức…mà các nước Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore cũng đã đề ra hướng thay đổi chương trình giáo dục để bắt kịp sự thay đổi mạnh mẽ của các ngành nghề trong xã hội. Vào lúc đương nhiệm, nguyên tổng thống Mỹ Obama đã công bố kế hoạch bổ sung 100.000 giáo viên STEM vào các trường công ở Mỹ. Cho thấy nhu cầu về giáo dục STEM vô cùng bức thiết.


STEM hay nói cách khác là liên môn giữa Khoa Học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán (Mathematics). STEM thực sự phá bỏ những rào cản vô hình được dựng lên ngăn cách kiến thức giữa các môn học thông thường trên lớp học. STEM dạy cho học sinh liên kết và ứng dụng những kiến thức phổ thông để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Những giá trị mà STEM mang lại rất cần thiết cho học sinh Việt Nam, đó chính là những “kỹ năng của thế kỷ 21” (kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện,kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng giải quyết vấn đề) và theo đúng 4 trụ cột là triết lý giáo dục của UNESCO (Học để biết - Học để làm - Học để phát huy bản thân - Học để chung sống).


Chính vì vậy, việc cho học sinh tiếp cận STEM từ bậc tiểu học sẽ giúp xây dựng những nền tảng kiến thức và kỹ năng cần thiết trong thời đại công nghệ phát triển. Hơn nữa, việc học STEM sẽ giúp học sinh Việt Nam có cơ hội gia nhập vào lực lượng lao động toàn cầu (global workforce), chứ không còn bó hẹp trong nước (local workforce).


Stemhouse
Stemhouse
Stemhouse