Đóng

14/08/2020

LEARNING & SHARING

LEARNING & SHARING

[Beautiful Melodies & Love In A Jar Projects – Thông điệp về một thế giới bình đẳng và hạnh phúc cho mọi trẻ em]

 

Video của dự án:

Learning & Sharing

“Đại dịch Covid-19 đang khiến cho việc chăm sóc trẻ em toàn cầu, vốn đã khủng hoảng, trở nên tồi tệ hơn,” UNICEF. Theo thống kê, có 6.000 trẻ em dưới 5 tuổi có thể chết mỗi ngày – hơn 4 trẻ em mỗi phút do tác động trực tiếp của COVID-19.
Thông qua dự án “Beautiful Melodies” & “Love In A Jar”, các học sinh lớp IPA & IPB đang góp phần ngăn chặn dịch bệnh bằng cách truyền đi thông điệp của sự giúp đỡ và hy vọng đến những trẻ em đang cần điều này nhất.Kết thúc dự án, học sinh hai khối lớp 1 và lớp 2 đã quyên góp được 4.565.000đ. Toàn bộ số tiền đã được Stemhouse chuyển đến UNICEF, góp phần cung cấp các nhu yếu phẩm cho các trẻ em và gia đình thiếu thốn điều kiện ở Việt Nam và trên Thế Giới.

Stemhouse và toàn thể học sinh lớp IPA & IPB xin được gửi lời cảm ơn tới Quý phụ huynh và các thầy, cô đã ủng hộ cho dự án của các con cũng như cho các bạn nhỏ khó khăn trên toàn thế giới.

Stemhouse cũng đặc biệt dành lời cảm ơn tới các bạn nhỏ khối lớp IPA & IPB vì đã dành rất nhiều niềm tin, sự nỗ lực và tình yêu để hoàn thành dự án lần này, đồng thời giúp lan tỏa tình yêu thương và thông điệp về phòng chống Covid-19 tới mọi người trên toàn thế giới.

Quý phụ huynh và thầy, cô có thể tiếp tục ủng hộ cho UNICEF tại: https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19/donate

—————————–————————-Together, We must REIMAGINE a fairer world for every child.

“The COVID-19 pandemic is making a global childcare crisis even worse,” UNICEF.  An additional 6,000 children under five could die a day – more than 4 children every minute – due to the direct impact of COVID-19.

With the projects “Beautiful Melodies” & “Love In A Jar”, We are helping to stop  the coronavirus pandemic by delivering our help and hope to children in need.

The projects have been closed successfully, raising 4,565,000 VND. The entire amount has been transferred to UNICEF, making a small contribution towards providing the basic necessities for the disadvantaged children and families in Vietnam and around the world.
We would like to express our appreciation and gratitude to Stemhouse parents and teachers for their support in our projects as well as for disadvantaged children all over the world.We especially appreciate our IPA & IPB classes’ efforts in helping to spread love and  messages for Covid-19 Prevention to billions of people globally.

Donate for UNICEF: https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19/donate

Tin tức liên quan