Đóng

11/07/2019

PHÂN TÍCH ĐỀ THI TRẦN ĐẠI NGHĨA 2019 – 2020

Ban chuyên môn của Stemhouse đã có buổi họp phân tích đề thi khảo sát Trần Đại Nghĩa năm học 2019 – 2020 được công bố ngày 13/06/2019 vừa qua. Theo đó, Stemhouse cung cấp đến phụ huynh bức tranh toàn cảnh của đề thi như sau:

 

1. NHỮNG ĐIỂM THAY ĐỔI MỚI MẠNH MẼ SO VỚI NĂM NGOÁI

+ Câu hỏi liên môn nhiều hơn: đề thi năm nay đẩy mạnh các dạng câu hỏi liên môn, đòi hỏi học sinh phải vận dụng kiến thức của cả hai bộ môn để giải quyết câu hỏi.
+ Thuật ngữ Tiếng Anh sử dụng ở đề thi năm nay khó hơn nên học sinh sẽ gặp thử thách trong việc đọc hiểu đề bài nếu chưa từng học các môn học bằng Tiếng Anh từ trước.
+ Riêng môn Toán đẩy mạnh dạng Toán Tư Duy và ứng dụng, chứ không đơn thuần theo các dạng Toán áp dụng công thức quen thuộc. Đây cũng chính là điểm mạnh của học sinh đã học tại Trung Tâm, vì được rèn luyện thường xuyên các dạng Toán IQ và Toán ứng dụng.

 

2. PHÂN PHỐI MỨC ĐỘ CÂU HỎI

Theo 3 mức độ gồm: dễ, trung bình và khó như sau:
+ Câu hỏi dễ: chiếm 10% (Đề Trắc nghiệm: câu 1,2,3,11,13)
+ Câu hỏi trung bình: chiếm 52% (Đề Trắc nghiệm: câu 4,5,7,10,12,14,15,16,17,18,19,22,24 và Đề Tự luận: câu 1,3,5,6)
+ Câu hỏi khó: chiếm 38% (Đề Trắc nghiệm: câu 6,8,9,20,21,23 và Đề Tự luận: câu 2,4,7,8)

 

3. HƠN 75% ĐỀ BÀI ĐÚNG HƯỚNG HỌC SINH ĐÃ ĐƯỢC ÔN LUYỆN

Điểm lạc quan là hơn 75% nội dung câu hỏi trong đề bài đều thuộc các chủ đề mà Stemhouse đã rèn luyện cho học sinh trong thời gian ôn tập, trong các bài Mocktest và Mocktest Open. Cụ thể từng câu hỏi trong đề tương ứng với từng bài học đã rèn luyện như sau:

A. MÔN TOÁN
Đề Trắc nghiệm
Câu 1: Bài học: Play With Numbers: IQ (number sequence)
Câu 2: Bài học: IQ (Odd one out)
Câu 4: Bài học: Shapes Around Us: IQ
Câu 10: Bài học: Topic 10 TIMEZONES Time – Clock
Câu 11: Bài học: Chủ đề Animals, IQ (analogy) 
Câu 12: Bài học: IQ (number puzzle)
Câu 16: Bài học: Topic 10 TIMEZONES Time – Calendar
Câu 17: Bài học: 3D shapes – Tương quan giữa cạnh
Câu 18: Bài học: Topic 10 Time – Calendar – Leap year
Câu 19: Bài học: IQ (sequence – time)
Câu 20: Bài học: FIND THE UNKNOWNS – Problem solving (compare and replace)
Câu 21: Bài học: DIVISIBILITY Multiple – Divisibility
Câu 22: Bài học: Topic 10: Time – time zones
Câu 23: Bài học: Play With Numbers: Number square/ Number puzzle
Câu 24: Bài học: IQ (position)

+ Đề Tự luận
Câu 2: Bài học: Number puzzle
Câu 3: Bài học: Calculation
Câu 5: Bài học: Sequence
Câu 7: Bài học: SPEED – TIME – DISTANCE

B. MÔN KHOA HỌC
+ Đề Trắc nghiệm
Câu 11: Bài học: Chủ đề Animals, IQ (analogy) 
Câu 13: Bài học: Energy – Environment – Câu hỏi có trong đề thi MTO1
Câu 14: Bài học: Living things (Plants and animals)
Câu 15: Bài học: Environment – Matter and change

+ Đề Tự luận
Câu 1: Bài học: Environment

C. MÔN VĂN
+ Đề Trắc nghiệm
Câu 5: Bài học: Từ đồng nghĩa
Câu 8: Bài học: Đọc tìm ý chính 
Câu 9: Bài học: Đọc tìm ý chính

+ Đề Tự luận
Câu 8: Bài học: Sài Gòn tôi yêu

D. MÔN LỊCH SỬ
+ Đề Trắc nghiệm
Câu 7: Bài học: Nhân vật lịch sử thời kì kháng chiến chống Mĩ
+ Đề Tự luận
Câu 8: Bài học: Sài Gòn tôi yêu

E. MÔN TIẾNG ANH
+ Đề Trắc nghiệm
Câu 6: Bài học: Đọc hiểu
Câu 8: Bài học: Đọc tìm ý chính 
Câu 9: Bài học: Đọc tìm ý chính

+ Đề Tự luận
Câu 1: Bài học: Environment 
Câu 4: Bài học: Write a slogan. Topic: Save water
Câu 6: Bài học: Word search

F. MÔN ĐỊA LÝ
+ Đề Trắc nghiệm
Câu 3: Bài học: Địa lí các tỉnh thành

+ Đề Tự luận
Câu 8: Bài học: Sài Gòn tôi yêu

Tin tức liên quan