Đóng

14/08/2020

TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 8 & THÁNG 9 / 2020

STEMHOUSE TỔNG KHAI GIẢNG CÁC LỚP THÁNG 8 & THÁNG 9 / 2020

[Khối chương trình Quốc tế và chương trình Ôn thi Trần Đại Nghĩa]

 

I. CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TRẦN ĐẠI NGHĨA

Chương trình Ôn thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa tại Stemhouse giúp con học tập kiến thức của các môn bằng hệ tiếng Anh học thuật chuyên sâu, giúp con hiểu bài, nắm vững kiến thức và từ vựng học thuật, hình thành kỹ năng tư duy Toán học, xây dựng kế hoạch học tập khoa học, chiến thuật làm bài tốt nhất để đạt điểm số cao.

Chương trình Ôn thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa dành cho các học sinh trong độ tuổi lớp 4 và lớp 5 tương đương với các trình độ GP4, GP5 có định hướng thi vào lớp 6 trường chuyên Trần Đại Nghĩa.

 

II. CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ

Chương trình được xây dựng theo chuẩn Anh Quốc với các cấp độ học tương đương với từng độ tuổi của học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, giúp học sinh tự tin chinh phục các bằng cấp quốc tế.

Chương trình Tiểu học Quốc tế (gọi tắt là chương trình IP) dành cho các học sinh trong độ tuổi mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3 tương đương với các trình độ IPA, IPB, IPC.
Chương trình Trung học Quốc tế (gọi tắt là chương trình IS) được xây dựng theo chuẩn của Anh Quốc dành cho các học sinh trong độ tuổi lớp 6 và lớp 7 tương đương với các trình độ IS6 & IS7.

Chương trình Trung học Phổ thông Quốc tế (gọi tắt kaf Pre-IGCSE và IGCSE) được xây dựng theo chuẩn của Anh Quốc dành cho các học sinh trong độ tuổi lớp 8, lớp 9 và lớp 10 tương đương với các trình độ IGCSE8 – IGCSE9 – IGCSE10

 

↘ Các lớp sẽ đồng loạt khai giảng vào cuối tháng 08 và đầu tháng 9/2020 tại các cơ sở:

Lưu ý: Mỗi lớp học chỉ nhận 20 học viên, cơ sở sẽ ngưng nhận học viên khi đủ số lượng học sinh trong mỗi lớp.

Tin tức liên quan