LỊCH HỌC

Cơ Sở Phú Nhuận

  • Địa chỉ: Số 120-122 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
  • Số điện thoại: 028 7108 0035

STEMHOUSE PHÚ NHUẬN

Số 120-122 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

LỚP 1 - IPA:

Giờ Học
Ngày học
10:00 - 11:30
Thứ 7 và Chủ Nhật
18:00 - 19:30
Thứ 2
16:30 - 18:00
Thứ 7
18:15 - 19:45
Thứ 3 và Thứ 5

LỚP 2 - IPB:

Giờ Học
Ngày học
10:00 - 11:30
Thứ 7 và Chủ Nhật
18:00 - 19:30
Thứ 2
16:30 - 18:00
Thứ 7
18:15 - 19:45
Thứ 3 và Thứ 5

LỚP 3 - IPC:

Giờ Học
Ngày học
10:00 - 11:30
Thứ 7 và Chủ Nhật
18:00 - 19:30
Thứ 2
16:30 - 18:00
Thứ 7
18:15 - 19:45
Thứ 3 và Thứ 5

LỚP 4 - GPD:

Giờ Học
Ngày học
10:00 - 11:30
Thứ 7 và Chủ Nhật
18:00 - 19:30
Thứ 2
18:00 - 19:30
Thứ 7 và Chủ Nhật
18:00 - 19:30
Thứ 7 và Chủ Nhật

LỚP 5 - GD5:

Giờ Học
Ngày học
10:00 - 11:30
Thứ 7 và Chủ Nhật
18:00 - 19:30
Thứ 2
10:00 - 11:30
Thứ 5
18:00 - 19:30
Thứ 7 và Chủ Nhật

Cơ Sở Nguyễn Cửu Đàm - Tân Phú

  • Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Cửu Đàm, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP. HCM
  • Số điện thoại: 028 7100 1123

STEMHOUSE TÂN PHÚ

Số 120-122 Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

LỚP 1 - IPA:

Giờ Học
Ngày học
10:00 - 11:30
Thứ 7 và Chủ Nhật
18:00 - 19:30
Thứ 2
16:30 - 18:00
Thứ 7
18:15 - 19:45
Thứ 3 và Thứ 5

LỚP 2 - IPB:

Giờ Học
Ngày học
10:00 - 11:30
Thứ 7 và Chủ Nhật
18:00 - 19:30
Thứ 2
16:30 - 18:00
Thứ 7
18:15 - 19:45
Thứ 3 và Thứ 5

LỚP 3 - IPC:

Giờ Học
Ngày học
10:00 - 11:30
Thứ 7 và Chủ Nhật
18:00 - 19:30
Thứ 2
16:30 - 18:00
Thứ 7
18:15 - 19:45
Thứ 3 và Thứ 5

    Nhận tư vấn và kiểm tra miễn phí