TIN TỨC NỔI BẬT

TƯƠNG TỰ ĐỀ THI TRẦN ĐẠI NGHĨA: HỌC SINH TP.THỦ ĐỨC & QUẬN 7 NÊN CHUẨN BỊ GÌ CHO BÀI KHẢO SÁT LỚP 6 NĂM HỌC 2024 - 2025
05/Th6/2024
Bản tin tổng
TƯƠNG TỰ ĐỀ THI TRẦN ĐẠI NGHĨA: HỌC SINH TP.THỦ ĐỨC & QUẬN 7 NÊN CHUẨN BỊ GÌ CHO BÀI KHẢO SÁT LỚP 6 NĂM HỌC 2024 – 2025

Đến hôm nay, 5 trường THCS đã công bố thông tin kì khảo sát đầu vào năm học 2024 – 2025, bao gồm: Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (TP Thủ Đức) Trường THCS Hoa Lư (TP Thủ Đức) Trường THCS Bình Thọ (TP Thủ Đức) Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (Quận 1) Trường THCS […]

17/Th6/2024
Bản tin tổng
[TỰ LUẬN TIẾNG ANH] ĐỀ THI & PHÂN TÍCH ĐÁP ÁN CHI TIẾT BÀI KHẢO SÁT LỚP 6 TP. THỦ ĐỨC, NĂM 2024

Stemhouse giới thiệu đến Quí Phụ huynh và Học sinh đề khảo sát vào lớp 6 do Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức công bố vào chiều 15/06/2024. Theo đó, 3 trường tại TP. Thủ Đức bao gồm: Trường THCS Hoa Lư, Trường THCS Bình Thọ và Trường THCS Trần Quốc Toản […]

17/Th6/2024
Bản tin tổng
[TỰ LUẬN TOÁN] ĐỀ THI & PHÂN TÍCH ĐÁP ÁN CHI TIẾT BÀI KHẢO SÁT LỚP 6 TP. THỦ ĐỨC, NĂM 2024

Stemhouse giới thiệu đến Quí Phụ huynh và Học sinh đề khảo sát vào lớp 6 do Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức công bố vào chiều 15/06/2024. Theo đó, 3 trường tại TP. Thủ Đức bao gồm: Trường THCS Hoa Lư, Trường THCS Bình Thọ và Trường THCS Trần Quốc Toản […]

17/Th6/2024
Bản tin tổng
[TỰ LUẬN TIẾNG VIỆT] ĐỀ THI & PHÂN TÍCH ĐÁP ÁN CHI TIẾT BÀI KHẢO SÁT LỚP 6 TP. THỦ ĐỨC, NĂM 2024

Stemhouse giới thiệu đến Quí Phụ huynh và Học sinh đề khảo sát vào lớp 6 do Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức công bố vào chiều 15/06/2024. Theo đó, 3 trường tại TP. Thủ Đức bao gồm: Trường THCS Hoa Lư, Trường THCS Bình Thọ và Trường THCS Trần Quốc Toản […]

17/Th6/2024
Bản tin tổng
[TRẮC NGHIỆM] ĐỀ THI & PHÂN TÍCH ĐÁP ÁN CHI TIẾT BÀI KHẢO SÁT LỚP 6 TP. THỦ ĐỨC, NĂM 2024

Stemhouse giới thiệu đến Quí Phụ huynh và Học sinh đề khảo sát vào lớp 6 do Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thủ Đức công bố vào chiều 15/06/2024. Theo đó, 3 trường tại TP. Thủ Đức bao gồm: Trường THCS Hoa Lư, Trường THCS Bình Thọ và Trường THCS Trần Quốc Toản […]

    Nhận tư vấn và kiểm tra miễn phí