TIN TỨC NỔI BẬT

07/Th4/2024
Bản Tin Tổng
Kết Nối Toàn Cầu: Chương Trình Ngôn Ngữ và Văn Hóa Tại Trường Quốc Tế Stemhouse

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

07/Th4/2024
Bản Tin Tổng
Xây Dựng Tương Lai: Chương Trình Tiên Tiến Về Kinh Doanh và Công Nghệ Của Stemhouse

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

07/Th4/2024
Bản Tin Tổng
Đánh Thức Sự Sáng Tạo: Chương Trình Nghệ Thuật và Kỹ Thuật Tại Stemhouse

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

17/Th4/2024
Tin Tức
Cập Nhật Tin Tức Học Tập: Những Phát Hiện Mới Trong Giáo Dục

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

17/Th4/2024
Bản Tin Tổng
Bí Mật Của Thành Công Trong Học Tập: Những Chiến Lược Hiệu Quả Cho Học Viên

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

Các Bài Viết Khác

07/Th4/2024
Bản Tin Tổng
Kết Nối Toàn Cầu: Chương Trình Ngôn Ngữ và Văn Hóa Tại Trường Quốc Tế Stemhouse

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

01/Th4/2024
Bản Tin Tổng
Mở đăng ký ngày hội khoa học: Stemhouse multiverse adventure – chuyến du hành đa vũ trụ!

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

07/Th4/2024
Bản Tin Tổng
Xây Dựng Tương Lai: Chương Trình Tiên Tiến Về Kinh Doanh và Công Nghệ Của Stemhouse

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

07/Th4/2024
Bản Tin Tổng
Phát Triển Toàn Diện: Chương Trình Giáo Dục Thể Chất và Tinh Thần ở Stemhouse

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

07/Th4/2024
Bản Tin Tổng
Đánh Thức Sự Sáng Tạo: Chương Trình Nghệ Thuật và Kỹ Thuật Tại Stemhouse

Sân chơi khoa học với đầy những thử thách, sự sáng tạo và trải nghiệm thú vị thông qua các trạm Khoa học – Toán học và Tiếng Anh. Với 7 thử thách trong chương trình, các bạn nhỏ sẽ tha hồ khám phá và chinh phục lần lượt 7 vũ trụ tối cao trong thế giới đa vũ trụ để nhận được những phần quà hấp dẫn trong chuyến du hành của mình.

    Nhận tư vấn và kiểm tra miễn phí