Sự kiện nổi bật

TƯƠNG TỰ ĐỀ THI TRẦN ĐẠI NGHĨA: HỌC SINH TP.THỦ ĐỨC & QUẬN 7 NÊN CHUẨN BỊ GÌ CHO BÀI KHẢO SÁT LỚP 6 NĂM HỌC 2024 - 2025
05/Th6/2024
Sự kiện nổi bật
TƯƠNG TỰ ĐỀ THI TRẦN ĐẠI NGHĨA: HỌC SINH TP.THỦ ĐỨC & QUẬN 7 NÊN CHUẨN BỊ GÌ CHO BÀI KHẢO SÁT LỚP 6 NĂM HỌC 2024 – 2025

Đến hôm nay, 5 trường THCS đã công bố thông tin kì khảo sát đầu vào năm học 2024 – 2025, bao gồm: Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (TP Thủ Đức) Trường THCS Hoa Lư (TP Thủ Đức) Trường THCS Bình Thọ (TP Thủ Đức) Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (Quận 1) Trường THCS […]

    Nhận tư vấn và kiểm tra miễn phí